Rotačné Plochy - Bibliografia
Menu Content/Inhalt
Úvod arrow Bibliografia

Prihlásenie


Zabudli ste heslo?

Kto je pripojený?

Štatistika stránky

Členov: 834
Správ: 326
Odkazov na stránky: 29
Návštevníkov: 3119575
ZÁKLADNÉ ŠKOLY
STREDNÉ ŠKOLY
VYSOKÉ ŠKOLY
Bibliografia Tlačiť Email
Napísal Administrator   
 1. Bečvář, J., Bečvářová, M., Vymazalová H.: Matematika ve starověku Egypt a Mezopotámie, Prometheus, Praha, 2003, ISBN 80-7196-255-4
 2. Božek, M.: Diferenciálna geometria I a II – neoficiálne učebné texty, FMFI UK, Bratislava, 2003
 3. Božek, M.: Geometria I – učebné texty, FMFI UK, Bratislava, 2004
 4. Čeněk, G., Medek, V.: Kurz deskritptívnej geometrie pre technikov II, SNTL, Bratislava, 1954
 5. Drábek, K., Drs, L.: Deskriptívna geometria pre 3. a 4. ročník gymnázia s triedami zameranými na matematiku, SPN, Bratislava, 1991, ISBN 80-08-00353-7
 6. Drs, L.: Plochy ve výpočetní technice, SNTL, Praha, 1984
 7. Hacker, M.: Užívateľská počítačová geometria, Diplomová práca, MFF UK, 1999
 8. Hecht, T., Božek, M.: Matematika pre 3. ročník gymnázií a SOŠ, Zošit 1, Stereometria II, Orbis Pistus Istropolitana, Bratislava, 1999
 9. Hejný, M., Zaťko, V., Kršňák, P.: Geometria 1, SPN, Bratislava, 1985
 10. Juškevič, A. P.: Dějiny matematiky ve středověku, Academia, Praha, 1977, ISBN 509-21-857
 11. Kudličková, S.: Úvod do počítačovej geometrie, Učebné texty k e-learningovému kurzu, FMFI UK, Bratislava, 2006. http://elearn.ematik.sk
 12. Kudličková, S., Tisoň, M.: Generovanie rotačných plôch a ich vizualizácia pomocou IKT, Zborník z konferencie Ematik, FMFI UK, Bratislava, 2007
 13. Machala, F.: Plochy technické praxe, Univerzita Palackého, Olomouc, 1983
 14. Machala, F.: Rotační plochy, Univerzita Palackého, Olomouc, 1985
 15. Marsh, D.: Applied Geometry for Computer Graphics and CAD, Springer – Verlag, London, 1999
 16. Medek, V., Zámožík, J.: Konštruktívna geometria pre technikov, Alfa, Bratislava, 1978
 17. Medek, V., Zámožík, J.: Osobný počítač a geometria, Alfa, Bratislava, 1991
 18. Piska, R., Medek, V.: Deskriptívni geometrie II, SNTL, Praha, 1975
 19. Polák, J.: Stredoškolská matematika v úlohách, Prometheus, Praha, 1999
 20. Polednová, M.: Geometria 2 – učebné texty, FMFI UK, Bratislava, 2005
 21. Struik, J. D.: Dejiny matematiky, Orbis, Praha, 1963
 22. Šalát, T.: Malá encyklopédia matematiky, Obzor, Bratislava, 1967
 23. Šedivý, O., Božek, M., Duplák, J., Kršňák, P.: Geometria 2, SPN, Bratislava, 1987
 24. Šedivý, O., Čeretková, S., Malperová, M., Bálint, Ľ.: Matematika pre 9. ročník základných škôl, 2 časť, SPN, Bratislava, 2002, ISBN 80-08-02947-1
 25. Tisoň, M.: Rotačné plochy, Diplomová práca, FMFI UK, Bratislava 2006
 26. Tisoň, M.: Využitie negrafických programov pri vyučovaní matematiky (so zameraním na geometriu), Zborník príspevkov štipendistov z projektu JPD 3 BA 2005/1-043 Centrum Projektovej Podpory FMFI UK, Bratislava 2007, ISBN 978-80-89186-18-1
 27. Velichová, D.: Konštrukčná geometria, Vydavateľstvo STU, Bratislava, 1996
 28. http://fstroj.utc.sk/kam/sylaby/sylaby/index.html , 2006
 29. http://slovnik.juls.savba.sk/ , 2007
 30. http://en.wikipedia.org/wiki/Wheel , 2007
 31. http://www.karlin.mff.cuni.cz/~jole/deskriptiva/index.html , 2007
 32. http://www.cabri.com , 2004
 33. http://www.statpedu.sk , 2007
 34. http://www.math.sk/katarina/
 35. http://www.microsoft.com , 2004
 36. Tarábek, J.: Geometria v príkladoch, Didaktis, Bratislava, 2003, ISBN: 80-89160-00-X
 37. Hecht, T., Božek, M.: Matematika pre 3. ročník gymnázií a SOŠ, Zošit 4., Zbierka úloh, Orbis Pistus Istropolitana, Bratislava, 2001
 38. Testy 2004 - Matematika, Didaktis 2003, ISBN 80-85456-04-4
 39. Testy z matematiky na prijímacie skúšky na strené školy, Didaktis, 1993, ISBN 80-85456-18-4
 40. Bálint, Ľ., Bobok, M., Križalkovičová, M., Lukátšová, J.; Zbierka úloh z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy, SPN, 1989, Bratislava
 41. Sadloňová, M.: Matematika - zbierka príkladov s ukážkami riešení a prehľadom vzorcov, Školmédia, Žilina, 2006, ISBN 80-969386-2-2
 42. Petáková, J.: Matematika - příprava k maturitě a k prijímacím zkouškám na vysoké školy, Prometheus, Praha, 2007, ISBN 978-80-7196-099-7
 43. Ištoková, A., Marhefková, V.: Riešené testy z matematiky na prijímacie skúšky na stredné školy, SPN, Bratislava, 2002, ISBN 80-08-03336-3
 44. Polák, J.: Středoškolská matematika v úlohách II, Prometheus, Praha, 1999, ISBN 80-7196-166-3
 45. Červinka, J.: Rotační plochy, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, 2006, Brno
 46. Kováčik, J.: Rišenie príkladov z Matematiky, IURA Edition, 2001, ISBN 80-88715-95-4
 47. Odvárko, O., Řepová, J.: Matematika pre študijné odbory SOŠ a SOU, 3. časť, SPN, Bratislava, ISBN 80-10-00558-4
 48. Vejsada, F., Talafous F.: Zbierka úloh z matematiky pre SVŠ a gymnáziá, SPN, Bratislava 1973, ISBN 67-299-73
 49. Berová, Z., Bero, P.: Pomocník z matematiky pre 9. ročník ZŠ, 2. zošit. Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana 2008,
 50. Sivošová, A.: Zbierka úloh z matematiky pre 8. a 9. ročník ZŠ, II. diel Geometria. Bratislava, Didaktis 1992, ISBN 80-85456-05-2
 51. Bálint, Ľ, Kuzma, J: Zbierka úloh z matematiky pre 9. roč. ZŠ, Bratislava, Príroda 2008, ISBN 978-80,07-01663-7